Garantie

SpectroLight garandeert dat onze led-groeilampen vrij zijn van defecten in materialen en constructie gedurende een periode van 5 jaar voor particulieren en 3 jaar voor tuinbouw gebruikers vanaf de datum van aankoop. Indien een defect zich voordoet binnen deze garantieperiode, zullen wij, naar eigen keuze, het defect herstellen of vervangen, of een terugbetaling verstrekken.

De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar. Om gebruik te maken van de garantie, dient de eigenaar het defecte product te retourneren naar ons op het volgende adres: ul. Szaniawskiego 5, 92-617 Łódź, Poland. Bij het retourneren van het product dient de eigenaar een kopie van de aankoopbon of een ander bewijs van aankoop te bijvoegen.

De garantie dekt alleen defecten die ontstaan zijn tijdens normaal gebruik. Schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, ongevallen, onjuiste installatie, wijzigingen of aanpassingen aan het product, of onjuiste opslag of onderhoud, zijn uitgesloten van de garantie. SpectroLight is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product.

Als de eigenaar bij de aankoop van het product gebruik maakt van deze garantie, verliest hij zijn recht op elke andere garantie die van toepassing is op het product. SpectroLight behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de garantie te wijzigen of te beëindigen.

Deze garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van het product en de terugbetaling van de aankoopsom. SpectroLight heeft geen verplichtingen of aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schadevergoeding.

In geval van twijfel over de geldigheid van de garantie, gelieve contact op te nemen met SpectroLight customer service.

Daarnaast willen we benadrukken dat onze led-groeilampen uitsluitend bedoeld zijn voor professioneel gebruik. Het is belangrijk om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het product in gebruik neemt. Indien u zich niet zeker voelt over de installatie of het gebruik van het product, neem dan contact op met onze technische ondersteuning voordat u het product installeert of gebruikt.

Bovendien zijn we verantwoordelijk voor de verzending van de gerepareerde of vervangen producten naar de eigenaar van het product, maar de eigenaar is verantwoordelijk voor de verzending van het defecte product naar ons. Als het product defect blijkt te zijn, zullen we de verzendkosten vergoeden.

In geval van een geschil over de garantie of de nakoming ervan, zal de wetgeving van de republiek Polen van toepassing zijn. Enige aanspraak op garantie zal vervallen indien de eigenaar het product verkoopt of op andere wijze overdraagt aan een andere partij.

In samenvatting garandeert SpectroLight dat onze led-groeilampen vrij zijn van defecten in materialen en constructie gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van aankoop. In geval van defecten, neem contact op met onze customer service en stuur het product naar ons op het adres ul. Szaniawskiego 5, 92-617 Łódź, Poland. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem contact op met onze technische ondersteuning als u vragen heeft.